Bùi Thu Trà

Thông tin về Bùi Thu Trà

  • Họ & Tên: Bùi Thu Trà
  • Quê quán: Yên Bái
  • Năm sinh: 1995
  • Trình độ: Đại học
  • Chức vụ: nhân viên
  • Công việc hiện tại: viết nội dung và xây dựng các mạng xã hội của Kiếp Hiệp 2.

Hình ảnh của Bùi Thu Trà