Tạ Thanh Hà

Thông tin về Tạ Thanh Hà

  • Họ & Tên: Tạ Thanh Hà
  • Quê quán: Thanh Hóa
  • Năm sinh: 1997
  • Trình độ: Cao đẳng
  • Chức vụ: nhân viên
  • Công việc hiện tại: viết nội dung và thiết kế hình ảnh trên website Kiếp Hiệp 2.

Hình ảnh của Tạ Thanh Hà